Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż

Administratorem Danych Osobowych jest:
Gabinet Kosmetyczny Anna Skrzyszewska ul.Kopernika 3, 58-200 Dzierżoniów.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych klientów Gabinetu Kosmetycznego Anna Skrzyszewska ul.Kopernika 3, 58-200 Dzierżoniów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Świadczenie usług kosmetycznych i medycznych przez osoby trudniące się zawodowo kosmetyką, lub świadczenia innych usług medycznych.

Udostępniamy dane:
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych oraz wycofania zgodny w dowolnym momencie.

Witamy na stronie Skrzyszewscy Klinika Urody

Potwierdź status profesjonalisty.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami informujemy, że treści zamieszczone na stronie skrzyszewscy.pl są skierowane wyłącznie do profesjonalistów w dziedzinie wyrobów medycznych tj. osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników i współpracowników.

Jeśli chcesz przejść na stronę, potwierdź swój status:

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami informujemy, że treści zamieszczone na stronie skrzyszewscy.pl są skierowane wyłącznie do profesjonalistów w dziedzinie wyrobów medycznych
This is default text for notification bar